Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Arbejdsmiljø​

Godt arbejdsmiljø giver gode resultater.

Godt arbejdsmiljø er højt prioriteret i P. Winther Jespersen A/S' firmafilosofi. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er med til at forebygge arbejdsulykker og sikre en høj kvalitet i vores arbejde.

Vi medtænker arbejdsmiljøet i alle processer. Alt arbejde bliver risikovurderet, ligesom vi tager højde for nedslidning og belastningsskader, når vi planlægger byggeopgaverne.

Bygherren kan få detaljeret dokumentation af vores arbejdsmiljøindsats i form af arbejdsprocesvurderinger, som bliver udarbejdet ved hver ny byggesag.

I 2005 startede "Projekt Mønsterarbejdsplads", hvor vi gennemfører sikkerhedsrunderinger på vore byggepladser én gang ugentligt. Her gennemgås sikkerheden for såvel vores ansatte som andre håndværkere på byggepladsen, for hele tiden at minimere risikoen for ulykker.

Ved at dokumentere store og små hændelser har vi opbygget praktisk erfaring i selv at håndtere vanskelige arbejdsopgaver med fokus på størst mulig personsikkerhed og et godt slutprodukt for kunden.​

Som en del af vores arbejdsmiljøpolitik ønsker vi at skabe jobmuligheder også for håndværkere, som på grund af nedslidning eller andet ikke kan arbejde på fuld kraft. Disse ansatte besidder stor håndværksmæssig kunnen og erfaring, som er værdifuld - og PWJ ser dem som en ressource.

Vi har også en formuleret seniorpolitik.​​

Trivsel

Vores vision er at styrke vores markedsposition som byggeriets professionelle samarbejdspartner og byggefirma. Vi vil løbende tilpasse os forandringer i samfundet generelt og byggebranchen specifikt.

Vores medarbejdere spiller en væsentlig rolle i denne vision. De er vores vigtigste ressourcer og det er deres kompetencer i kombination med et godt og inspirerende arbejdsmiljø, der skaber løsninger og vækst.

PWJ ønsker at være en attraktiv arbejdsplads og fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere på alle niveauer. Vi ønsker medarbejdere og ledere, der er engagerede kolleger, som skaber værdier for kunderne og virksomheden.

Det skal være udfordrende og interessant at gå på arbejde i PWJ. Samtidig lægger vi vægt på, at alle er parate til at gøre en indsats, er åbne overfor forandringer og villige til at lære nyt.

Vi tilstræber synlig, motiverende ledelse. Vi stiller klare forventninger og giver konstruktiv tilbagemelding på medarbejdernes opgaveløsning. Vi uddelegerer ansvar og understøtter medarbejdere, som har ambitioner og evner for karriereudvikling.

Vi bestræber os på at udvise social ansvarlighed og ligeværdighed, uanset køn, religion, etnisk baggrund eller andre forskelligheder.

Se PDF: Værdiskabelse og forebyggelse

P. WINTHER JESPERSEN A/S • HEJREVEJ 5 • 2400 KØBENHAVN NV • TELEFON: 35 82 21 20 • Mail: TILBUD@PWJ.DK