top of page

Arbejdsmiljø

Godt arbejdsmiljø giver gode resultater.

Godt arbejdsmiljø er højt prioriteret i P. Winther Jespersen A/S' firmafilosofi. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er med til at forebygge arbejdsulykker og sikre en høj kvalitet i vores arbejde. Vi har vores egen arbejdsmiljøkoordinator ansat, som sikrer at vi, vores medarbejdere samt underentreprenører overholder arbejdsmiljøloven. 

Vi medtænker arbejdsmiljøet i alle processer. Alt arbejde bliver risikovurderet, ligesom vi tager højde for nedslidning og belastningsskader, når vi planlægger byggeopgaverne.

Bygherren kan få detaljeret dokumentation af vores arbejdsmiljøindsats i form af arbejdsprocesvurderinger, som bliver udarbejdet ved hver ny byggesag.

Vi gennemfører sikkerhedsrunderinger på vore byggepladser én gang ugentligt. Her gennemgås sikkerheden for såvel vores ansatte som andre håndværkere på byggepladsen, for hele tiden at minimere risikoen for ulykker. Der bliver udarbejdet en rapport som klassificerer de enkelte   

Ved at dokumentere store og små hændelser har vi opbygget praktisk erfaring i selv at håndtere vanskelige arbejdsopgaver med fokus på størst mulig personsikkerhed og et godt slutprodukt for kunden.​

Som en del af vores arbejdsmiljøpolitik ønsker vi at skabe jobmuligheder også for håndværkere, som på grund af nedslidning eller andet ikke kan arbejde på fuld kraft. Disse ansatte besidder stor håndværksmæssig kunnen og erfaring, som er værdifuld - og PWJ ser dem som en ressource.

PWJ har i 2023 etableret en Whistleblowerordning.

Trivsel

Vores vision er at styrke vores markedsposition som byggeriets professionelle samarbejdspartner og byggefirma. Vi vil løbende tilpasse os forandringer i samfundet generelt og byggebranchen specifikt.

Vores medarbejdere spiller en væsentlig rolle i denne vision. De er vores vigtigste ressourcer og det er deres kompetencer i kombination med et godt og inspirerende arbejdsmiljø, der skaber løsninger og vækst.

PWJ ønsker at være en attraktiv arbejdsplads og fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere på alle niveauer. Vi ønsker medarbejdere og ledere, der er engagerede kolleger, som skaber værdier for kunderne og virksomheden.

Det skal være udfordrende og interessant at gå på arbejde i PWJ. Samtidig lægger vi vægt på, at alle er parate til at gøre en indsats, er åbne overfor forandringer og villige til at lære nyt.

PWJ har etableret en seniorordning, ligesom man aktiv ønsker at udvise social ansvarligehed ved at tilbyde praktikjob, fleksjob og arbejdsprøvninger.

I PWJ har vi en personalehåndbog som løbende opdateres med alt fra vores visioner til politikker. Vi et medarbejderblad "PWJ-Nyt" som udkommer 3-4 gange årligt, med stort og småt om hvad der rører sig i virksomheden. Vi har en personaleforening som arrangerer forskellige aktiviteter, både rene medarbejderarrangementer og også arrangementer for hele familien. 

Vi tilstræber synlig, motiverende ledelse. Vi stiller klare forventninger og giver konstruktiv tilbagemelding på medarbejdernes opgaveløsning. Vi uddelegerer ansvar og understøtter medarbejdere som vil dygtiggøre sig inden for et felt.

Vi bestræber os på at udvise social ansvarlighed og ligeværdighed, uanset køn, religion, etnisk baggrund eller andre forskelligheder.

bottom of page